Voorjaarsopruiming

Voorjaarsopruiming

Vrouw en kids zijn naar Den Haag. Gisteren vertrokken, vanavond weer thuis. Ik heb een weekend vrij om een begin te maken met het ‘organiseren van binnen naar buiten’. Ik heb besloten te starten met mijn werkkamer, die vanaf nu creatieatelier heet. Opruimen, ordenen, weggooien, werkruimte indelen en logische activiteiten bij elkaar zetten. Ik ben gestart met mijn boekenkast. Daar heb ik het minste last van, maar door deze opnieuw in te delen ontstaat de meeste ruimte om de rest van de kamer opnieuw in te richten. Denk ik. Wat een herinneringen en wat een ballast sleep je zo met je mee!. Ik kom de brief opnieuw tegen, die mijn moeder geschreven heeft toen ze al ernstig ziek was. Over haar miskraam van mijn ongeboren broertje Fonsje. En hoeveel verdriet ze daarover gehad heeft. Ik weet nog dat ik het me moeilijk kon voorstellen toen ze die brief aan ons gaf. Als ik de brief nu opnieuw lees, vind ik het een heel mooie oprechte brief die me echt raakt. Wonderlijk hoe dat kan veranderen in de tijd! Ik laat ook het hele rijtje met gedichtenbundels van mijn moeder door mijn handen glijden.

Mijn leven trekt aan me voorbij

Ik zie mijn hele leven aan me voorbij trekken: de antroposofieboeken die ik zo indringend bestudeerd heb. De boeken van Lievegoed, mijn grote inspiratiebron. Jung, die zijn eigen huis bouwde in Luzern aan het meer van Genève (?) een ideaal droombeeld waar ik wel eens over fantaseer. Vijf rijen boeken over personeelsmanagement waarvan ik twee rijen rücksichtloos weggooi. Er blijven nog altijd drie rijen over… De avatar boeken en mappen van de Avatar course, Master course, Professional course, Integrity course en Wizard. Ook hier een enorme verzameling verhalen en ervaringen.

Schoon schip

Een heel rijtje aantekenboeken, waarin ik mijn gedachten, ideeën en ervaringen optekende. Een schat aan verhalen en beelden. De verleiding is groot om te gaan zitten en lezen, maar met alle macht probeer ik me te concentreren op mijn opdracht: de taak is nu om te sorteren en op te ruimen. Ik hou de theologische boeken tegen het licht, blaas het stof eraf. ‘Der Stern der Erlösung’, een enorm moeilijk Duits boek waar we ons doorheen worstelden onder leiding van Tamis Wever. Ik heb veel aantekeningen gemaakt in dit boek en zinnen onderstreept. Ik weet er niets meer van. Ik kom de envelop met brieven van mijn tante Francien aan Tamis Wever weer tegen. Persoonlijke correspondentie, die ik van haar gekregen heb om eventueel te gebruiken. De brieven van hem aan haar heb ik niet. Over projectmanagement heb ik nog veel te veel boeken, die ik nooit meer zal gebruiken,. De helft gaat weg, een aantal blijft (voorlopig?) behouden. Dan kom ik langzamerhand bij de recentere afdeling: boeken over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en change management. En als allerlaatste loot aan de stam de boeken over Appreciative Inquiry.
Ik verheug me op het vervolg: nu komen de stapels met papieren aan de beurt. Grote stapels mappen, over van alles en nog wat. Tijd om schoon schip te maken. Kast leeg, hoofd leeg.