Teambuilding: Appreciative Inquiry bij Pre - en Post Identity Groepen

Teambuilding: Appreciative Inquiry bij Pre - en Post Identity Groepen

Wat me regelmatig opviel in het werken met groepen (of teams) was het grote verschil tussen het ene team en het andere. In het ene team werken de deelnemers gebroederlijk samen aan gemeenschappelijke doelen, het andere team kenmerkt zich door wedijver en strijd. En dat heeft niet perse te maken met hoe lang de teamleden elkaar kennen of met elkaar samenwerken.

In de summercourse van Gervase Bushe bespraken we dit thema en kwamen we uit bij het verschil tussen pre-identity groups en post-identity groups als belangrijkste kenmerkende verschil.

Pre- en Post Identity Groepen

Identificeren mensen zich meer met hun individuele doelen (pre-identity) of met de gemeenschappelijke doelen (post-identity)? Volgens Bushe zjin er verschillende interventies nodig afhankelijk van de huidige staat van het team. Pre-identity groepen, groepen die nog in de vormingsfase zitten, hebben een appreciative inquiry nodig rond beste team ervaringen. Groepen die echter al langere tijd samenwerken en die hun individuele rollen en bijdragen hebben uitgewerkt, zijn meer gebaat bij een AI interventie gericht op echte uitdagingen. Voor hen is een algemene vraagstelling over beste team ervaringen te weinig uitdagend en bovendien hebben ze deze ervaring al.

ik heb dit zelf ook ervaren toen ik een keer een team begeleidde en hen een Appreciative Inquiry liet doen over hun beste ervaring met het werken in teams. hoewel er mooie verhalen uitkwamen, was het algemene gevoel er toch een van: ja, en? wat hebben we hieraan? wat doen we er nu mee? Het bleek dat dit team inderdaad al geruime tijd met elkaar samenwerkte en de leden kenden elkaar ook goed. Zij wilden veel liever werken aan concrete problemen waar ze tegenaan liepen

Twee conclusies

Ik heb hieruit de volgende getrokken:

  • het is iedere keer opnieuw weer belangrijk een maatwerkprogramma samen te stellen en niet te snel een standaard vragenlijst te hanteren
  • ontwerp het programma met (een vertegenwoordiging van) het team samen in plaats van dat het een solo actie van de adviseur of procesbegeleider is.