Hoe leidt jouw gedrag tot storytelling in de organisatie?

Hoe leidt jouw gedrag tot storytelling in de organisatie?

Leiders – en hun gedrag – roepen verhalen op in organisaties. Dat kunnen positieve en negatieve verhalen zijn. Het kunnen bewust gecreëerde verhalen zijn of verhalen die ontstaan, los van de intentie van de leider. Hoe leidt het gedrag van een leider tot het ontstaan van verhalen in de organisatie? Dat is waar story triggering over gaat. Story triggering is een van de drie kernelementen van Storytelling for Leaders®

Een mooi voorbeeld

Ik ben een fan van paus Franciscus. Al sinds zijn aantreden gaat er een stroom van verhalen de ronde over zijn optreden en de wijze waarop hij de waarden van de katholieke kerk uitdraagt. Je hoeft geen katholiek te zijn om zijn voorbeeldgedrag te kunnen waarderen. Zo las ik vorige week in de krant dat paus Franciscus op bezoek was in Zuid-Korea. Ze zijn daar niet gewend, dat een hoogwaardigheidsbekleder in een kleine auto rijdt. Wie rijk is en status heeft, laat dat zien, ook met zijn auto. En daarom was het nieuws, toen paus Franciscus na zijn aankomst in Seoul achterin een bescheiden zwarte Kia Soul stapte en het raampje opendraaide om nog even te zwaaien. De meeste andere auto’s in zijn escorte waren groter (bron: NRC 14-8-2014)

Een eerder optreden van paus Franciscus dat me bijgebleven is, is tijdens de Wereldjongerendag in juli 2013. Hij werd toegesproken door een Nederlandse jongere, Annemarie Scheerboom, en de wijze waarop hij haar tegemoed trad vond ik hartverwarmend. Geen afstandelijke monarch op een troon, maar een ontmoeting van mens tot mens. Kijk zelf maar op Wereldjongerendag 2013 

Het is de moeite waard jezelf van tijd tot tijd af te vragen: welke verhalen roep ik met mijn gedrag op in mijn organisatie en zijn dat de verhalen, waarvan ik graag wil dat ze doorverteld worden?

Deel jouw ervaringen met storytelling in het veld hieronder