Moeten we nu altijd verhalen vertellen?

Moeten we nu altijd verhalen vertellen?

Vorige week gaf ik een workshop Storytelling for Leaders® aan een team adviseurs van een gemeente. Halverwege de workshop uitte een van de deelnemers een hartekreet: ‘moeten we dan nu altijd verhalen vertellen?’ Ik vond het een prachtige vraag, die niet eens zo gemakkelijk te beantwoorden was.

Ik heb de neiging om te zeggen: storytelling is in ALLE situaties te gebruiken. En in mijn hart geloof ik dat ook. Dat is alleen geen antwoord, waar de vragensteller iets aan heeft.

Gelukkig kwam de manager van de afdeling mij te hulp: ‘storytelling moet je zien als een extra tool dat je ter beschikking hebt en dat je in kunt zetten in die situaties waarin je dat waardevol vindt.’ En daar kon ik mij van harte in vinden.

In het programma Storytelling for Leaders® maken we onderscheid in vier verhaal patronen: de connection story, de influence story, de success story en de clarity story.

  • Connection story: om af te stemmen met de ander(en)
  • Influence story: om starre gezichtspunten te doorbreken
  • Success story: om te communiceren wat goed gaat (de story variant van een case-study)
  • Clarity story: om de WHY uit te leggen

Ieder verhaal patroon heeft zijn eigen specifieke opbouw en het is bijzonder om te ervaren, hoe een simpel story patroon een groot effect kan hebben.

Een van de oefeningen die we tijdens de workshop doen heeft betrekking op de connection story. Stel je voor dat je een presentatie moet geven voor een gezelschap (bijvoorbeeld het MT uit je organisatie). Voordat je inhoudelijk aan je presentatie of het gesprek kunt beginnen, zul je eerst contact moeten maken. Mensen luisteren veel beter naar iemand die ze vertrouwen dan naar iemand, die ze niet kennen. Hoe win je dat vertrouwen van je publiek? De connection story biedt daarvoor een simpel framework met een hoge impact.

Ik heb de proef op de som genomen: ik heb mezelf geïntroduceerd m.b.v. een connection story. Vervolgens heb ik aan de deelnemers gevraagd: wat ben je over mij te weten gekomen door mijn introductie? Hun antwoorden gaven een treffende lijst met eigenschappen en karaktertrekken van mij: gehecht aan onafhankelijkheid, openstaan voor adviezen van anderen, lef, etc.

Het mooie is nu, dat zij zelf deze conclusies getrokken hebben op basis van mijn connection story. En dat is vele malen sterker, dan wanneer ik over mezelf zou zeggen dat ik zo gehecht ben aan mijn onafhankelijkheid, dat ik opensta voor advies, dat ik lef heb, enzovoorts.

Bij de feedbackronde bleek dat er veel enthousiasme over storytelling was, hoewel de deelnemers zich ook realiseerden, dat het meer oefening vergt om het goed te kunnen toepassen.

Enkele reacties:

  • “Ik heb een aantal nieuwe inzichten gekregen”
  • “Ik ben me veel bewuster geworden van de toepassing van storytelling”
  • “We hebben veel praktische oefeningen gedaan en er was veel interactie”
  • “Het was vernieuwende stof”
  • “De korte concrete uitleg en goede voorbeelden sprak me erg aan”
  • “De clarity story was meteen praktisch toepasbaar”

Heb je interesse om meer te horen over Storytelling for Leaders®? Bel of mail me en ik kom graag langs om er meer over te vertellen.