Hoe kun je de effectiviteit van je team vergroten met storytelling?

Hoe kun je de effectiviteit van je team vergroten met storytelling?

De projectgroep had er helemaal geen zin in. De studenten zaten onderuitgezakt te eten of te drinken als ze al niet met hun mobiel in de weer waren. De sfeer was lamlendig.
Ik voelde de moed al in mijn schoenen zakken op het moment dat ik het lokaal binnenkwam.
Wat te doen? Gewoon maar beginnen met de agenda leek me niet zo’n goede start. En ik had er ook niet zo’n zin in, om zelf heel veel energie te steken in een team, dat duidelijk niet gemotiveerd was.
Maar ik had wel met ze te doen: zo jong en dan al zo uitgeblost en passief. Wat is er aan de hand? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe komen we hier weer uit?

Dus ik dacht: we starten een keer op een andere manier. Ik zei: ‘jongens, ik wil jullie graag de komende tien weken met je project begeleiden op zo’n manier, dat je er met plezier en enthousiasme op terugkijkt én dat je er ook nog een goed cijfer voor krijgt. Wat vinden jullie daarvan? Maar dat betekent wel, dat we op een ander manier moeten starten. Ik wil graag beginnen met eens terug te kijken naar de afgelopen 12 maanden en naar jullie ervaringen met projectgroepen. Kun je me een voorbeeld geven van een team waar je in gezeten hebt en waar je erg enthousiast over was?’

Ik startte met mijn voorbeeld. Een projectteam van de hogeschool waar ik deel van uitmaakte. Vier mensen van verschillende opleidingen, met verschillende uitgangspunten en visies, die de opdracht kregen een aanbeveling te doen voor een aanpassing van het onderwijs. We maakten een vliegende start met korte effectieve bijeenkomsten. Iedereen ging op pad om mensen te interviewen, het werkveld te benaderen en stukken te bestuderen. We stuurden elkaar concepten en reageerden daarop op een opbouwende manier. En tijdens de bijeenkomsten ontstond gaandeweg een gemeenschappelijkbeeld waar we heen wilden. Toen we van de opdrachtgever groen licht kregen om een van onze ideeën uit te werken, wisten we dat we goed bezig waren. Wat me vooral bijgebleven is, was ons enthousiasme en gedrevenheid, de openheid en bereidheid naar elkaar te luisteren en verschillende kanten van een vraagstuk te bekijken. En het plezier dat we met elkaar hadden.

Het duurde even voor de studenten met hun eigen ervaringen kwamen, maar toen ze eenmaal begonnen te vertellen, volgde de ene anecdote op de andere. En het wonderlijke was: ze werden zelf ook weer enthousiast. Ze gingen rechtop zitten, hun ogen begonnen te schitteren en ook hun manier van praten veranderde.

Nadat we een aantal ervaringen hadden uitgewisseld, vroeg ik hen, of ze een top 3 konden samenstellen van elementen, die maakten dat dat team zo succesvol was. Wat was het verschil met andere teams? Wat was ‘het geheim van de smid?’ En wat waren de dingen, die we in ieder geval niet moesten doen?

Het scenario hieronder helpt om zo’n gesprek op gang te brengen.

  1. Vertel het team wat je wilt bereiken. Stel een van de vragen die verhalen oproepen. In de training Storytelling for Leaders oefenen we uitgebreid met verschillende vragen die hierbij helpen.
  2. Deel een persoonlijk voorbeeld dat een persoonlijk hoogte- of dieptepunt voor jezelf illustreert in het afgelopen jaar. Het voorbeeld moet emotionele impact hebben en niet alleen een droge opsomming van een gebeurtenis. Beschijf hoe je je toendertijd voelde.
  3. Als iedereen een voorbeeld heeft gedeeld, leid dan een discussie hoe het team meer hoogtepunten en minder dieptepunten kan creëren.
  4. Dit kan gemakkelijk in een uur tijd bereikt worden.

Storytelling for Leaders geeft de deelnemers praktische tools en technieken om hun storytelling vaardigheden te vergroten. En daarmee bijvoorbeeld de teameffectiviteit te versterken . Ervaar zelf, waarom grote organisaties als Yammer, IBM, Shell, Origin en KPMG je voorgingen. Profiteer van verschillende bonussen als je je nu aanmeldt. Klik hier voor meer informatie.