Hoe kan spelen leiden tot geld verdienen?

Hoe kan spelen leiden tot geld verdienen?

De traditionele organisaties met hun hiërarchische structuren en planning en control beheerssystemen hebben hun langste tijd gehad. Het past niet meer in deze tijd en zeker niet in wat jonge en hoogopgeleide mensen van een werkgever (ook al zo’n achterhaald begrip!) verwachten. Toch zie ik nog regelmatig dat managers krampachtig vasthouden aan hun bekende managementprincipes, tegen beter weten in… De problem-solving methode, waarbij de organisatie als een machine wordt gezien met defecten die gerepareerd moeten worden, is het meest gebruikte instrument om te sturen. Ook al weten we, dat het focussen op problemen alleen maar tot meer problemen leidt.

Hoe kan het anders?

Ik weet het niet zeker en daarom wil ik hier een stelling en een vraag opwerpen. Volgens mij moet er meer gespeeld worden in organisaties. En dan niet spelen als ‘truc’ om dingen voor elkaar te krijgen, maar echt ruimte om te spelen en te ontdekken, om verrassende en nieuwe werkvormen en samenwerkingsverbanden uit te proberen, om creatieve experimenten aan te gaan en elkaar uit te dagen en de ruimte te geven.
Hoe komt het dat zoveel mensen de afgelopen jaren begonnen zijn met hun eigen bedrijf als zzp-er? Wat heeft het zelfstandig zijn te bieden, dat de grotere en traditionelere organisaties niet kunnen (of willen?) bieden. Wat hebben organisaties te doen, om ook voor mensen die het verlangen hebben naar autonomie en eigen speelruimte toch interessant te zijn? De homo ludens in actie?
En hoe verhoudt het principe van de spelende mens zich tot de harde noodzaak om geld te verdienen, om aandeelhouderswaarde te creëren, om winst te maken?
Ik ben benieuwd te horen hoe anderen hier tegenaan kijken. En om verhalen te horen van organisaties, die er wel in slagen de spelende mens aan zich te binden…