Geen woorden maar daden…

Geen woorden maar daden…

Leiders moeten zich ervan bewust zijn, dat hun acties veel belangrijker zijn om een strategisch verhaal overtuigend over te brengen, dan hun woorden. Want als mensen moeten kiezen tussen het geloven van een strategisch verhaal of het gedrag van hun leiders, dan hechten zij altijd meer waarde aan wat de leiders doen.

Laat ik een voorbeeld geven, dat mij goed is bijgebleven.

Zo’n zeven jaar geleden waren wij gevraagd een grote ICT dienstverlener te helpen bij een urgent vraagstuk. De consultants, in dienst van deze dienstverlener, werkten vaak langdurig op detacheringsbasis bij de klant. Het gevolg was, dat zij zich na verloop van tijd meer verbonden voelden met die klantorganisatie, dan met het moederbedrijf waar ze in dienst waren. Resultaat: een hoog verloop en hoge kosten om nieuwe consultants aan te trekken en op te leiden. De vraag was dus: hoe zorgen we ervoor, dat de consultants zich meer verbonden voelen met ons bedrijf?

De richting van het antwoord was ook al duidelijk: people leadership was het sleutelwoord. Het leiderschap moest zich veel meer richten op het versterken van de relatie tussen leidinggevende en medewerkers.

We hadden een programma ontwikkeld voor alle leidinggevenden van de ICT dienstverlener en gebruikten hiervoor Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek) als methodiek. Een kernactiviteit in deze benadering is het waarderend interview. In dit gesprek interviewen leidinggevenden elkaar in tweetallen om op het spoor te komen van succesvolle voorbeelden van people leadership. Een boeiende en inspirerende werkvorm.

Voorbeeldgedrag

Het topmanagement had zich volledig gecommit aan dit programma en beloofd actief te participeren om het goede voorbeeld te geven.

Op zeker moment zitten in de zaal zo’n 120 managers elkaar in tweetallen te interviewen. De sfeer is goed, er worden verhalen uitgewisseld, er wordt gelachen en de energie stijgt. Totdat wij plotseling zien, dat aan het andere eind van de zaal de CEO en de HR manager in een verhit gesprek met elkaar verwikkeld zijn. Ze staan goed zichtbaar voor iedereen tegenover elkaar en zijn verwikkeld in een intens gesprek. En zo te zien is dat zeker geen waarderend onderzoek.

Wat te doen?

Na rijp beraad besluiten we dat we in moeten grijpen. Niets doen zou betekenen dat het hele effect van deze dag ondermijnd zou worden, dus we nemen het risico onze opdrachtgever voor het hoofd te stoten.

We vragen aan beide heren of ze bereid en in staat zijn om te participeren in het waarderend onderzoek. En als dat niet kan, of ze dan zo vriendelijk willen zijn om de zaal te verlaten. Tot onze teleurstelling besluiten ze om hun heftige debat buiten de ruimte voort te zetten en zij verlaten de zaal, nagestaard door 120 paar ogen van managers die net hebben gezien hoe het voorbeeldgedrag van het topmanagement eruit ziet…

Wat heeft meer impact denk je: de verbale ondersteuning van het people leadership programma door het topmanagement of het voorbeeldgedrag tijdens deze workshop?

Je kunt je maar beter bewust zijn van de impact van je gedrag als je als leidinggevenden zaken voor elkaar wilt krijgen in een organisatie.

Heb je ook wel eens meegemaakt, dat het gedrag van de leider(s) haaks stond op wat zij verbaal verkondigden? En welk effect had dit op het gedrag en de inzet van de medewerkers? Laat je commentaar achter in het veld hieronder.