De wereld zit in ons hart

De wereld zit in ons hart

Het verbindings verhaal heeft tot doel om snel een echte verbinding tot stand te brengen tussen de spreker en het publiek. Dit is belangrijk, omdat je daarmee geloofwaardigheid creëert en de luisteraar laat zien, wie je bent en waarom je recht van spreken hebt..
Afgelopen zondag had ik een mooie ervaring, waarmee dit principe weer eens heel duidelijk geïllustreerd werd.

Op zondagmiddag is van tijd tot tijd de Preek van de Leek in de Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. Een moderne bijeenkomst, met muziek en filmbeelden. De uitnodiging triggerde mij. De lekenpreker was Marjolein Demmers, directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid van Royal HaskoningDHV, een ingenieursbureau. Het thema was: de wereld zit in ons hart.

Ik besloot erheen te gaan. 

Het eerste deel van de dienst vond ik eerlijk gezegd niet bijster interessant. Wel mooie muziek (Sting en Michael Jackson), een lied op tekst van Huub Oosterhuis en grote woorden over duurzaamheid en zo.

Wel waar, maar het raakte me niet echt.

Tot Marjolein Demmers met haar preek begon. Ze begon met een persoonlijke herinnering, toen ze een jaar of 8 was en voor het eerst de beelden op tv zag van hongersnood en uitgemergelde mensen. En toen ze dat vertelde, kwam de bijbehorende emotie plots weer in alle hevigheid naar boven, waardoor ze even niet verder kon. Toen stond daar opeens een vrouw met passie en betrokkenheid, iemand die zich het leed in de wereld aantrekt en op haar manier, binnen haar mogelijkheden alles doet om een bijdrage te leveren.

En in een klap was haar hele boodschap geloofwaardig en persoonlijk geworden.

Ik had grote bewondering voor haar lef en kwetsbaarheid tegelijkertijd.

Er is een mooi gezegde dat (vrij vertaald) luidt: duizend doden is statistiek, maar één dode is een tragedie. En dat geeft precies weer wat de kracht van storytelling is.

Het is niet voor niets, dat de reclamecampagne voor de ziekte ALS zo’n enorme impact heeft. Je weet wel, die reclamezuilen met de foto van een ALS patiënt en de tekst: ‘ik ben inmiddels overleden’. Volgens de website van ALS zijn de reclame campagne resultaten aanzienlijk:

  • De naamsbekendheid van de zenuw-/spierziekte ALS steeg naar 88% in februari 2013
  • De bereidheid te doneren steeg naar 45%
  • De geholpen campagneherkenning steeg naar 77% in februari 2013
  • De spontane reclameherinnering steeg naar 43%
  • 1 op de 4 Nederlanders kende spontaan de kernboodschap; ‘ik ben inmiddels overleden’

Sinds ik bewust storytelling toepas in mijn werk en organisaties help om business storytelling te gebruiken, is mijn leven aanzienlijk verrijkt. Het is een groot voorrecht, om te werken met een instrument, dat mensen bij elkaar brengt, onderling begrip vergroot en inspireert. Ik wens jou ook toe, dat je veel plezier en voldoening ervaart met storytelling.