Organisatie Ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling verloopt niet lineair, maar is een organisch proces. Soms soepel en vloeiend, dan weer met de nodige strubbelingen. Er is een spanningsveld tussen continuïteit en vernieuwing en hoe gaat de organisatie daarmee om?
De traditionele hi├źrarchische organisatie heeft haar langste tijd gehad en wordt opgevolgd door diffuse structuren: netwerken, partnerships, teamwork.
de lerende organisatie, netwerkorganisatie, horizontale organisatie