Wat is storytelling?

Storytelling is 'hot', ook in het bedrijfsleven. Maar wat is nu eigenlijk storytelling? Wanneer is er sprake van een verhaal en wanneer niet? En welke soorten verhalen kunnen we onderscheiden?

Er zijn vele definities in omloop over storytelling. Wat echter interessanter is dan het verzanden in een definitiestrijd, is om een praktische handreiking te hanteren, die helpt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een verhaal. Lees eens de volgende omschrijving:

Verhalen zijn feiten, verpakt in context en geleverd met emoties.


Het mooie van deze omschrijving is, dat meteen een hardnekkig misverstand over storytelling uit de weg wordt geruimd. Dat misverstand is, dat je aan de ene kant de 'harde' feiten hebt, en aan de andere kant de verhalen. Alsof dit een tegenstelling is en alsof verhalen geen feiten bevatten.

In mijn visie ligt dit anders:  de feiten zijn onderdeel van het verhaal, maar op zo'n manier verpakt, dat ze begrijpbaar en beleefbaar zijn.  Daardoor komen de feiten tot leven, kunnen mensen zich hiermee verbinden en zijn ze ook te onthouden en na te vertellen.

Om verhalen op het spoor te komen, kun je gebruik maken van een eenvoudig framework. Dit framework - ontwikkeld door Anecdote - bestaat uit de volgende elementen:
  • tijd en/of plaatsgebonden. Als iemand begint te vertellen met 'vorige week dinsdag ontmoette ik Gerard en ...', is de kans groot dat er een verhaal volgt.
  • specifieke gebeurtenissen. Een verhaal bestaat uit een serie gebeurtenissen, die elkaar opvolgen. Je kunt het als het ware voor je zien en bij een goed verhaal, voel je ook de bijbehorende emoties.
  • karakters. Bij verhalen in een zakelijke context zijn deze karakters normaal gesproken mensen. Daarom is het van belang, om hun namen te noemen, zodat de karakters ook tot leven komen.
  • een onverwachte wending. Een verhaal is een belofte aan de luisteraar, dat hij iets nieuws zal leren. Iets onverwachts zet de luisteraar aan het denken. Het gaat hierbij niet om hele grootse nieuwe inzichten (mag wel), maar het kan ook een iets ander perspectief op een gebeurtenis of discussie zijn.
  • zakelijk punt. Als je verhalen vertelt in een zakelijke omgeving, moet je weten met welk doel je dat verhaal vertelt. Je kunt er zelfs voor kiezen om hiermee te beginnen, zodat de luisteraars weten waarom je dit verhaal vertelt en hoe ze hiernaar moeten luisteren.

Reactie plaatsen