Page content

Appreciative Inquiry

“Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen. Het geeft:

  • Snelheid aan verbeelding, innovatie en verandering
  • Ruimte aan ontdekken, dromen en waarmaken
  • Een constructieve verbinding tussen een groep mensen en het grote geheel”

[David Cooperrider]

Appreciative Inquiry (AI), waarderend onderzoeken, is een krachtige en effectieve filosofie en methodiek die ingezet kan worden bij compleze veranderingsprocessen in organisaties. De focus ligt op de levenskracht van de organisatie en hoe die versterkt kan worden om de toekomst vorm te geven.

In mijn boek Het waarderend oog, wordt de essentie van deze intrigerende filosofie en werkwijze in heldere taal toegelicht.het waarderend oog - een introductie in appreciative inquiry

Ben je geïnteresseerd in Appreciative Inruiry en wil je hier nader mee kennis maken?

Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden. Deze programma’s zijn voorbeelden van mogelijke programma’s. Aangezien iedere organisatie, ieder vraagstuk en iedere behoefte anders is, wordt een programma altijd op maat gemaakt.

 

1.       Korte introductie in Appreciative Inquiry: één uur agenda

Deze sessie kan gebruikt worden om belangrijke organisatieleden bekend te laten worden met het concept en de waarde van AI. Het is bedoeld als een korte en heldere presentatie aan een besluitvormende groep die overweegt AI toe te passen in de organisatie.

2.       Management sessie: twee uur agenda

Deze sessie is bedoeld voor een management team dat verantwoordelijk is voor het besluit om een AI traject al dan niet in gang te zetten. De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste principes en uitgangspunten van AI, krijgen enkele voorbeelden van toepassing en ervaren in een mini-interview welk effect AI kan hebben.

3.       Workshop Appreciative Inquiry: vier uur agenda

Deze worksop is bedoeld voor een (management)team in de oganisatie dat op indringender wijze wil ervaren wat de kracht van Appreciative Inquiry is. Vooraf wordt een actueel vraagstuk geselecteerd en tijdens de workshop wordt gedemonstreerd hoe een AI proces kan verlopen aan de hand van dit vraagstuk. Er wordt geoefend in het voeren van een waarderend interview en de contouren van een AI proces komen tot leven.

4.     Ontwerp van een Appreciative Inquiry proces: vier uur agenda

Deze sessie vindt plaats nadat het besluit genomen is om met AI te werken. Doel is om te komen tot een maatwerkaanpak voor de organisatie en het vraagstuk dat aan de orde is. Deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de organisatie die een voortrekkersrol gaan vervullen bij de uitvoering van het proces.

 5.       Kick Off Meeting: tweedaagse Appreciative Inquiry workshop

Voor het kernteam, dat verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van het project wordt een tweedaagse AI workshop georganiseerd (12 uur). Het doel van de kick off is een goed begrip van AI bij alle betrokkenen, verduidelijken van doel en verlangde resultaten van het project, de keuze van onderzoeksthema’s en het ontwerpen van een cconcept interview gids en het definiëren van projectrollen en verantwoordelijkheden.

6.       Faciliteren van een organisatieveranderingsproces: doorlooptijd enkele maanden tot een jaar 

Play to Change kan een organisatieveranderingsporces faciliteren met behulp van de filosofie en principes van Appreciative Inquiry. De neiging is groot om zo’n proces aan te pakken met behulp van een klassieke projectaanpak. De ervaring leert echter, dat juist bij complexe veranderingsprocessen een ‘blauwe’ aanpak niet werkt. De complexe en dynamische werkelijkheid laat zich niet vangen in blauwdrukken en lineaire projectplannen. Daarom wordt een veranderingsproces altijd op maat ontworpen en gaandeweg aangepast aan de veranderende eisen en omstandigheden. Ik gebruik daarbij graag het beeld van een trektocht, waarbij wel een doel geformuleerd is, maar de weg daarnaartoe zich tijdens de reis ontwikkelt.

 

Voor meer informatie of een aanbod op maat neem contact op.