Appreciative Inquiry als homeopathisch middel

Appreciative Inquiry als homeopathisch middel

Ik las recent een artikel over klassieke homeopathie. Ik citeer enkele fragmenten uit dit artikel:

“Ons lichaam heeft een bijzondere eigenschap die al in de Oudheid bekend was: het zelfgenezend vermogen. Dit vermogen wordt bepaald door de vitale lichaamskracht. Waarom krijgt de een wel griep en de ander niet? Waarom geneest een infectie bij haar zo snel en bij hem niet?

Het zelfgenezend vermogen is een weinig begrepen en weinig onderzochte eigenschap. In de huidige, moderne geneeskunde is het zelfgenezend vermogen in de vergetelheid geraakt. Heb je griep, hoofdpijn of een ontsteking (al dan niet met koorts) dan is de eerste reactie een pilletje, paracetamol of antibiotica en het probleem is hiermee opgelost. Maar in de praktijk werkt het toch vaak niet zo simpel. Na een poosje komt de klacht terug en als je dat maar vaak genoeg gebeurt, ga je je toch afvragen wat nou de oorzaak is.”

In het artikel wordt vervolgens betoogd, dat klassieke homeopathie naar het totaal van de klachten en symptomen kijkt. Niet alleen het lichaam maar ook de geest wordt erbij betrokken. Het doel is de vitale levenskracht te prikkelen om het zelfgenezend vermogen haar goede werk te laten doen. Met andere woorden: de klassiek homeopaat helpt de patiënt om zichzelf te kunnen genezen en weer gezond te worden.

Appreciative Inquiry als homeopathisch middel

Opeens realiseerde ik me, dat dit precies is, wat Appreciative Inquiry in organisaties teweegbrengt: in plaats van brandjes blussen, ad hoc maatregelen, pleisters plakken, problem solving, onderzoekt AI de wortels/kern van de organisatie: wat is de levenskracht en hoe kunnen we die versterken? Levenskracht (life giving force) is voor veel mensen (managers?) een vage term. Wat is levenskracht, bestaat dat wel? Hoe zie je dat dan? De levenskracht van een organisatie is niet te zien, maar wel heel goed te voelen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een organisatie waar je binnenkomt omdat je er een afspraak hebt, en hoe je dan ontvangen wordt. Voel je je op je gemak en welkom, of heb je het gevoel dat je eigenlijk stoort en niet welkom bent? En zo zijn er talloze voorbeelden te geven. Ik geef mijn studenten van de hogeschool als opdracht om de levenskracht van een zelf gekozen organisatie te onderzoeken en uit te beelden. Een fascinerende opdracht die tot verrassende resultaten leidt.

Focus op wat werkt

Appreciative Inquiry focust op wat werkt en helpt om meer daarvan te creëren. De levenskracht, die in iedere organisatie aanwezig is (anders was de organisatie nooit geworden tot wat zij nu is) wordt aangesproken, mensen maken opnieuw verbinding met die kracht en ervaren hoe het voelt als zij zelf letterlijk in hun kracht staan en de organisatie ook. Door de verbinding met die levenskracht opnieuw tot stand te brengen, wordt het zelfgenezend vermogen van de organisatie enorm versterkt. Mensen krijgen weer geloof in hun eigen kracht en in de gemeenschappelijke power om grootse dingen tot stand te brengen. Er is ruimte voor eigen ervaringen, emoties en gevoelens en het persoonlijke en organisatieverhaal worden met elkaar verbonden. Geen rigoureuze ingrepen van buitenaf of van bovenaf, maar genezing van binnenuit.